Regulamin turniejów

Poznań 02.012020.

 

REGULAMIN

TURNIEJU DŁUGOFALOWEGO KOPERNIK i DĘBINA

 

1. Cel: popularyzacja brydża sportowego.

 

2. Miejsce i czas:

 • Klub brydża sportowego "DĘBINA - LEMURY” w Domu Kultury „Dębczak” Dębina 107
  • o 17:00 środy oraz piątki, w które nie będzie rozgrywek ligi
  • o 10:00 określone soboty (zwykle jedna w miesiącu)
 • Klub „KOPERNIK”, os. Kopernika Galileusza 8.
  • o 17:00 wtorki

 

3. Organizator turnieju: klub DĘBINA – LEMURY

 

4. Wpisowe i nagrody w pojedynczych turniejach:

 • Wpisowe: 15,00 zł normalny, 10,00 zł ulgowy wg kryteriów PZBS.

W celu popularyzacji brydża prowadzący turniej może mogą przyjmować od osób niebędących zawodnikami PZBS wpisowe w wysokości 10 zł.

 • Pierwsza para otrzymuje nagrodę pieniężną nie mniejszą, niż 30 zł. Powyżej 14 par losowane będzie jedno miejsce, a powyżej 22 par dwa miejsca premiowane dodatkową nagrodą zależną od funduszu wpisowego.

Podobnie w turnieju i indywidualnym.

 

6. Punktacja długofalowa:

 • Nagrody długofalowe w postaci upominków rzeczowych przysługiwać będą za największa liczbę rozegranych turniejów, a w przypadku równej liczby zdecyduje punktacja długofalowa naliczana wg następującego schematu:
  • Ostatnia para otrzymuje 1 PDF, skok o 1 PDF w górę, a ponadto:
   • o pierwsza para dodatkowo plus 1 gdy w turnieju bierze udział do 10 par,
   • o od 11 do 20 par druga para otrzymuje plus 1 a pierwsza plus 3,
   • o od 21 par i więcej trzecia para otrzymuje plus 1 druga plus 3 a pierwsza plus 5.
 • Na koniec roku nagrodzonych zostanie nie mniej niż pięciu zawodników z całego roku.

W zależności od sponsorów mogą być przyznane nagrody kwartalne.

 • W przypadku równej liczby punktów decyduje większa ilość zwycięstw w turniejach, a potem większa liczba miejsc drugich w turniejach.

 

7. W turnieju zabronione jest stosowanie systemów wysoce sztucznych oraz otwarć bluffowych na pierwszej i drugiej ręce.

 

8. Postanowienia końcowe:

 • Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z regulaminem PZBS.
 • Punktacja PKL-i prowadzona jest zgodnie z regulaminem klasyfikacyjnym PZBS.
 • Sprawy organizacyjne nieobjęte niniejszym regulaminem rozpatrywać będzie sędzia zawodów.
 • Wyniki publikowane na stronie http://www.rbialkiewicz.brydzowe.pl/

 

Ryszard Białkiewicz